En katt kan vara infekterad med mask utan att det märks. Även om maskar ofta inte syns kan de orsaka stora skador på viktiga organfysiska besvär (kräks, har livlös päls, hostar, magrar, svullen mage, diarré) och till och med dödsfall

Spolmask, som är en rundmask, kan smitta till människa (zoonos) och ge besvär.

 

Vad är inälvsmask?

Mask är inre parasiter som kan påverka kattens matsmältningssystem utan att ägaren märker något. Det märks inte alltid utanpå katten, helt enkelt för att maskarna lever och frodas inuti magen.

 

Vilka typer av maskar finns det?

 

Rundmask

Den vanligaste rundmasken är spolmask. Den lever i tunntarmen hos hund och katt. På grund av sin runda form och gulvita färg påminner deras utseende om spagetti. Andra rundmaskar är hakmaskar, lungmaskar och piskmaskar.

 

Den vanligaste bandmask hos hundar och katter är loppbandmask. Denna mask lever i tunntarmen och kan bli upp till flera meter lång. Bandmask består vanligtvis av små segment som innehåller äggpaket. Dessa äggfyllda delar liknar riskorn. De kan t.ex. vara synliga runt djurets anus, i avföringen, pälsen eller på sovplatsen.

Bandmask

 

Andra maskar

Dessutom finns det också maskar som förekommer i mindre omfattning i vårt område såsom hakmask, piskmask, lungmask och hjärtmask. Var f om du åker utomlands med din hund eller katt och följ landets avmaskningsråd eller fråga din veterinär eller apotekspersonal.Hur får min katt mask?

Infektion kan uppstå på olika sätt!

Rundmaskar

  • Kattungar kan smittas via mjölken vid digivning
  • Genom att katten fångar ett infekterat byte (t.ex. en fluga, fågel eller gnagare)
  • Via ägg som finns i omgivningen (jord, sandhögar, gräs, etc.)
  • Genom att äta rått kött
  • Vissa hakmaskar kan ta sig genom huden

Bandmaskar

  • Katter kan smittas med loppbandmask genom att slicka i sig loppor. Så tänk på att din katt kan vara smittad med mask om din katt har loppor!
  • Infektion med rävens dvärgbandmask sker genom att äta upp inälvorna från en smittad gnagare (mellanvärd).

En katt kan vara infekterad med mask utan att det märks. Även om maskar ofta inte syns kan de orsaka stora skador på viktiga organ, fysiska besvär (kräks, har livlös päls, hostar, magrar, svullen mage, diarré) och till och med dödsfall. Spolmask, som är en rundmask, kan smitta till människa (zoonos) och ge besvär.

Enkel avmaskning som är lätt att applicera!

 

 Enkel avmaskning med spot-on behandling

 Effektivt mot de flesta maskar som förekommer i Sverige, som rund- och bandmask

 En dos direkt på huden räcker

 Även för dräktiga och digivande katter, samt kattungar från 8 veckor

 Finns receptfritt på ditt apotek

 

Läs bipacksedeln innan användning.

 

 

Hur kan något som ges utanpå fungera?

Dronspot för katter innehåller två aktiva ingredienser, prazikvantel och emodepsid. Två effektiva substanser som i samverkan behandlar alla i Sverige vanligt förekommande rund- och bandmaskar. De tas upp av huden efter applicering och absorberas i kattens kropp.

Dronspot vet 30 mg/7,5 mg spot-on lösning för små katter, 60 mg/15 mg spot-on lösning för medelstora katter och 96 mg/24 mg spot-on lösning för stora katter (prazikvantel / emodepsid). Receptfri. Farmakoterapeutisk grupp: Medel mot endoparasiter (QP52AA51). Indikationer: Till behandling av parasitära blandinfektioner med rundmask (T.cati, T.leonina, A.tubaeforme) och bandmask (D.caninum, T.taeniaeformis, E.multilocularis) hos katter. Kontraindikationer: Skall ej användas på kattungar yngre än 8 veckor eller som väger mindre än 0,5 kg. Biverkningar: I mycket sällsynta fall har salivering (dregling) och kräkning samt milda och övergående neurologiska störningar såsom ataxi (ostabil eller snubblande gång) eller tremor (skakningar) förekommit. I mycket sällsynta fall har övergående alopecia (håravfall), pruritus (klåda) och/eller inflammation observerats på applikationsstället. Dräktighet och laktation: Kan användas under dräktighet och laktation. Dosering: Spot-on (endospipetter) för utvärtes bruk på huden. De rekommenderade minimidoserna är 3 mg emodepsid/kg kroppsvikt och 12 mg prazikvantel/kg kroppsvikt, motsvarande 0,14 ml Dronspot/kg kroppsvikt. För behandling av rundmask och bandmask är en applikation per behandlingstillfälle tillräckligt. För behandling av katthonor för att förhindra överföring av T.cati (L3-larvstadie) till avkomman via mjölken, är en applikation per behandlingstillfälle, ungefär sju dagar före förväntad förlossning, tillräckligt. Datum för översyn av produktresumén: 2019-05-20. Ombud: Vetoquinol Scandinavia AB; e-mail: info.se@vetoquinol.com, tel. 042-676 03 För ytterligare information: Se www.fass.se.